Het PMC Skagerrak

De eerste afspraak
U kunt uw afspraak telefonisch of ter plaatse maken. Afhankelijk van uw klachten en wensen wordt u ingepland bij een van onze therapeuten.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten per keer. Bij de eerste afspraak stelt de fysiotherapeut, door middel van vragen en onderzoek en in overleg met de cliënt, een doelgericht behandelplan vast, want het PMC Skagerrak streeft naar maatwerk.
Hierbij gaan we klant- en doelgericht te werk en maken we heldere afspraken over de aandoening en zijnde de behandeling.
Neem bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) en uw verzekeringsgegevens mee. Controleer bij uw verzekering of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Direct toegankelijk of via de huisarts of specialist
U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u kunt nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Verwijzers; huisartsen, medische specialisten, ketenzorgorganisaties
Iedere huisarts of medische specialist kan verwijzen naar de fysiotherapeut.
Indien een huisarts of medisch specialist fysiotherapeutische begeleiding zinvol vindt, stuurt hij u naar de fysiotherapeut.
De verwijzer wordt, altijd met uw toestemming, op de hoogte gehouden van de vorderingen en het uiteindelijke resultaat van de behandeling. Vanzelfsprekend heeft de fysiotherapeut, indien nodig, tussentijds overleg met de verwijzer.

Zorgverzekeraars
De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een zorgovereenkomst.
Afhankelijk van uw zorgverzekering en of u aanvullend verzekerd bent, wordt fysiotherapie vergoed.
Omdat iedere zorgverzekeraar eigen polisvoorwaarden heeft, dient u altijd zelf na te gaan in hoeverre u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Burgerservicenummer
Vanaf juni 2009 verplicht gebruik burgerservicenummer.
Nederlandse zorgaanbieders zijn verplicht om het burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de administratie en het te gebruiken bij de gegevensuitwisseling van patiënten.
Het BSN helpt persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen en maakt generiskapoteket.com declareren eenvoudiger.
Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat het sofinummer vervangt. Het is opgenomen in paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Wat betekent dit voor u?
Bij de eerste afspraak moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Zo weten wij zeker dat u diegene bent die hoort bij het BSN nummer en overige gegevens in de administratie.
Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee!
Wilt u meer informatie: http://www.infobsnzorg.nl/

Bent u goed verzekerd?
Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie in de basisverzekering
Bij bepaalde aandoeningen, waar veel fysiotherapie voor nodig is, kunnen volwassenen na de negende behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Bij kinderen, tot 18 jaar, met deze aandoeningen worden de eerste negen behandelingen wel uit de basisverzekering vergoed. Verder vallen ze in dezelfde regeling als volwassenen. Kinderen met andere aandoeningen krijgen, als dat medisch noodzakelijk is, maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed. Volwassenen kunnen dus een aandoening hebben die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.
Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.
Bekijk hoe in 2013 de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.
Kijk voor meer polisinformatie ook op www.kiesbeter.nl.