Visie & Missie

Visie
Wij willen een toonaangevende praktijk zijn door een dusdanige kwaliteit te leveren op het gebied van fysiotherapie, medisch verantwoord bewegen en arbeidsreïntergratie, waardoor het bedrijf kan groeien in al zijn facetten.

Missie
Wij willen een open moderne organisatie zijn, waarin goed geschoolde fysiotherapeuten aanwezig zijn met verschillende verbijzonderingen, die elkaar stimuleren en entermeren.
Het Paramedisch Centrum “Skagerrak” biedt een dienst en een product aan dat voor alle klanten een optimaal mogelijkresultaat levert, zowel op het gebied van preventie als cure en revalidatie, waarbij bewegen centraal staat.