AA praktijk en Plus

Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid stelt aan alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken kwaliteitseisen. Reguliere praktijken leveren goede zorg en voldoen aan de basiskwaliteitseisen, die door ons contractueel zijn vastgelegd. Toch is er onderscheid tussen fysiotherapiepraktijken. Een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio gaan net een stapje verder in het belang van de patiënt. Deze praktijken krijgen van ons het label AA-praktijk of A-praktijk.

Logo AA praktijk

 


PlusPraktijken

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten en het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben hun zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis. Zilveren Kruis is daarmee een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. Zilveren Kruis heeft een specifieke zorgverzekering voor sporters. Dit Sport Pakket vergoedt specialistische zorg die helpt om blessures te voorkomen en te genezen. Behalve voor verzekerden van Zilveren Kruis Achmea zijn wij ook PlusPraktijk voor verzekerden van Agis, FBTO en Interpolis.
Logo ZilverenKruis Achmea


TopZorg fysiotherapie
PMC Skagerrak is een TopZorg fysiotherapiepraktijk van Menzis. De praktijk voldoet daarmee aan de hoogste eisen die Menzis stelt op het gebied van kwaliteit, transparantie en service. De eisen zijn ontwikkeld door Menzis samen met de fysiotherapeuten en patiëntenverenigingen. Als u kiest voor een TopZorg fysiotherapiepraktijk bent u verzekerd van zeer goede zorg. U kunt rekenen op heldere informatievoorziening en ruimere openingstijden. Het personeel is hoog gekwalificeerd met diverse specialismen.
In Nederland voldoen inmiddels 250 fysiotherapiepraktijken aan de hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie waardoor zij zich een TopZorg praktijk mogen noemen. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen. Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde.

Logo topZorg

Certificaat van de Plus Audit