Zorg en Zekerheid A-praktijk

Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid stelt aan alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken kwaliteitseisen.
Een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio gaat net een stapje verder in het belang van de patiënt en kwaliteit van de zorg. Zorg en Zekerheid erkent deze extra kwaliteit en kent deze praktijken  het label A-praktijk toe.
Het PMC Skagerrak is er trots op al jaren in deze hoogste categorie van Zorg en Zekerheid te zitten.