Zorg en Zekerheid A-praktijk

Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid stelt aan alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken kwaliteitseisen. Reguliere praktijken leveren goede zorg en voldoen aan de basiskwaliteitseisen, die door Zorg en Zekerheid zijn vastgelegd. Toch is er onderscheid tussen fysiotherapiepraktijken. Een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio gaat net een stapje verder in het belang van de patiënt en kwaliteit van de zorg. Deze praktijken krijgen het label A-praktijk.