HKZ

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt. Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2008-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen. Alle HKZ schema’s omvatten de eisen uit de ISO 9001.

De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, et cetera aan specifieke eisen voldoen.

De HKZ-normen zijn opgesteld vanuit het perspectief van de cliënt. Ze toetsen bovendien of de organisatie de zaken intern goed op orde heeft, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

Het HKZ-Keurmerk wordt breed erkend als dé basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn:

  • Zorgverzekeraars vragen steeds vaker naar het HKZ-certificaat in contractbesprekingen.
  • Gecertificeerde instellingen worden ‘beloond’ met verminderd toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • De overheid vindt dat instellingen iets uit te leggen hebben als ze nog niet HKZ-gecertificeerd geaccrediteerd zijn.

Certificaat van de HKZ Certificering