HKZ

Het Paramedisch Centrum Skagerrak is al sinds 2010 HKZ-gecertificeerd. Wij zijn hier trots op en lichten graag toe wat dit betekent voor u.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

“Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen”.

De eigen processen van de organisatie zijn het uitgangspunt. Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etc. aan specifieke eisen voldoen.

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Het HKZ-Keurmerk wordt breed erkend als dé basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn. Onze praktijk voldoet aan de normen, zoals gesteld in HKZ-fysiotherapiepraktijken 2016.

Meer informatie over HKZ kunt u nalezen op de website
www.hkz.nl

Het certificaat van de praktijk kunt u hier inzien:

HKZ-certificaat van het PMC Skagerrak, periode 01-11-2022 tot 01-11-2025