Graded activity

In het PMC Skagerrak worden trainingen gegeven volgens de Graded Activity-methode door hiervoor gecertificeerde therapeuten.

Wat is Graded Activity:
Graded Activity is een gestructureerde begeleiding (training en coaching), gericht op toename of uitbreiding van functioneren op de werkplek en/of binnen de thuissituatie.
Bij aanvang van de training wordt gestart op een veilig, laag niveau, dat stapsgewijs (“graded”) wordt opgevoerd tot het gewenste eindniveau.
Het leren van goede werkhoudingen, bewegingen en technieken maakt deel uit van de training. Er wordt gebruik gemaakt van een gedragsmatige benadering, die vermijdingsgedrag helpt voorkomen.
Graded Activity is een tijdsgebonden training, waarvan de stappen vooraf worden bepaald.
De trainingsduur is maximaal 4 maanden.

Succes:
Graded Activity heeft een groot slagingspercentage. Bij wetenschappelijk onderzoek in Zweden is bewezen dat de verzuimduur gemiddeld 5 weken wordt bekort en dat herhaling van de klachten in veel mindere mate optreedt.
Steeds meer fysiotherapeuten, bedrijfsfysiotherapeuten en trainingscentra werken met de Graded Activity-methode.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u mede terecht bij het Coördinatie Centrum Graded Activity (CCGA) of viaFysergo

Vragen en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike van der Holst of Jaap Verbruggen
Skagerrak@hetnet.nl
023-5622449