Fysiotherapie

Nieuwe heup/knie

Het krijgen van een nieuwe knie of heup

De bedoeling is om patiënten voor en na een nieuwe knie- of heupoperatie functioneel te trainen om zo de ligduur en de revalidatietijd te verkorten. Tot voor kort werden patiënten 14 dagen in het ziekenhuis opgenomen. Nu is dit beperkt tot 5 tot 7 dagen. Dit project wordt in samenwerking met het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis uitgevoerd met een aantal fysiotherapiepraktijken, waaronder het Paramedisch Centrum Skagerrak.

De opzet is dat de orthopeed ca. 6 weken voor de geplande operatie de patiënt doorverwijst naar één van de geselecteerde fysiotherapiepraktijken. Doordat er intensieve samenwerking plaatsvindt tussen de orthopeed, TOP-verpleegkundige en de fysiotherapeut wordt een optimale behandeling bewerkstelligd.

Het TOP project bestaat uit 3 fasen:
– Preoperatieve fase
– Klinische fase
– Postoperatieve fase

Preoperatief Therapie

Vóór de operatie is de behandeling erop gericht de algemene conditie, de spierkracht, de coördinatie en de stabiliteit van de patiënt te verbeteren. Daarnaast wordt voorlichting gegeven over de situatie voor, tijdens en na de operatie.
Hierbij valt te denken aan het lopen met krukken en de thuissituatie.
Onze praktijk beschikt, naast de bekende fysiotherapeutische apparatuur, over een speciaal ‘squat-apparaat,(zie foto) waaraan een beeldscherm is gekoppeld. Op een efficiënte en speelse manier kan de patiënt zo allerlei beenspieroefeningen doen, die erop gericht zijn de kracht in de benen te vergroten en de coördinatie te bevorderen. Deze oefeningen worden zichtbaar op het beeldscherm. De zo opgebouwde fysieke conditie komt de revalidatie na de operatie uiteraard ten goede.
De vorderingen worden na elke behandeling in een computerprogramma vastgelegd, geëvalueerd en uiteindelijk doorgestuurd naar de orthopeed en TOP-verpleegkundige.

Klinische fase

De opname in het ziekenhuis en de operatie.

 

Postoperatieve fase

Na de operatie gaat u gemiddeld na 5-7 dagen naar huis en neemt u contact op met de fysiotherapeut. Afhankelijk van uw komt er een fysiotherapeut thuis, indien mogelijk wordt u behandeld op de praktijk. De revalidatie is begonnen.
Aan de hand van uw mogelijkheden, uw wensen met betrekking tot uw dagelijks leven, sport en werk word er een revalidatie programma opgezet die bij een nieuwe heup ongeveer 3 maanden en bij een nieuwe knie ongeveer 6 maanden in beslag neemt.

Het gaat hierbij om een actieve revalidatie waarbij mogelijkheden zijn tot het trainen in groepsverband op de lokatie “Skagerrak” of lokatie “de Hoofdvaart”
Meer informatie over een nieuwe knie of heup is te vinden op de volgende sites:

PMC-Skagerrak
fysio@pmc-skagerrak.nl
tel: 023-5622449
Skagerrak 330 2133 DX Hoofddorp

Site ontworpen en ontwikkeld door Iris van der Veen