Home

Wij heten u van harte welkom op de website van het Para Medisch Centrum Skagerrak in Hoofddorp, DÉ specialist in beweging. Op deze site kunt u informatie verwachten over het PMC, de fysiotherapeuten en de nieuwe inzichten over aandoeningen en therapie-mogelijkheden.

Lees hieronder verder over ons Coronavirusbeleid:

Update coronamaatregelen

Naar aanleiding van het opnieuw aanscherpen van de maatregelen rondom Covid-19, zal er weer een aantal zaken in onze praktijk wijzigen of worden aangescherpt:

 • het mondkapjesbeleid is opnieuw aangescherpt. Per 06-11-2021 zullen zowel de fysiotherapeuten als de bezoekers weer een mondkapje dragen tijdens de behandeling. Bij het trainen in de sportschool (locatie Hoofdweg) en het oefenen in de oefenzaal (locatie Skagerrak) hoeft deze niet te worden gedragen, mits de anderhalve meter kan worden gehandhaafd;
 • in de wachtruimtes van de verschillende locaties dient u de anderhalve meter in acht te nemen;
 • bent u verkouden, neem telefonisch contact op met de praktijk. Ook als u gevaccineerd bent!
 • neem een eigen handdoek mee voor uw afspraak;
 • maak gebruik van de desinfectiegel bij de ingang of in de wachtruimte.

Wij hopen dat wij iedereen zo gezond mogelijk kunnen blijven helpen.

 

 

Coronavirusbeleid PMCS praktijklocaties

Wij volgen in ons beleid de richtlijnen als opgesteld door het RIVM en het KNGF. Dit betekent concreet dat onze praktijklocaties opengesteld zijn voor het leveren van zorg aan patiënten.

Om de veiligheid van patiënten, onze medewerkers en omgeving te beschermen hanteren wij echter wel een strikt beleid op het gebied van:

 • medewerkers PMC Skagerrak
 • hygiëne
 • toegang patiënten praktijklocaties
 • behandeling kwetsbare patiënten

Coronavirus beleid medewerkers PMC Skagerrak

Ten aanzien van de inzet van fysiotherapeuten en ondersteunend personeel conformeren wij ons aan de richtlijnen vanuit het RIVM geldend voor “zorgprofessionals werkzaam buiten het ziekenhuis”.

Alle medewerkers van PMC Skagerrak wordt dringend gevraagd extra alert te zijn op mogelijke gezondheidsrisico’s en besmettingsgevaar door:

 • zich te houden aan de opgestelde hygiëne protocollen
 • zich zo spoedig mogelijk bij het management te melden indien er sprake is van recent contact met een persoon met bevestigde coronavirusinfectie, verkoudheid en/of hoesten, koorts >38 graden, luchtwegproblematiek
 • patiënten te verzoeken de praktijk te verlaten en behandeling later te vervolgen indien er  sprake is van recent contact met een persoon met verschijnselen van coronavirusinfectie, verkoudheidsproblemen (niezen, keelpijn, loopneus, hoesten), koorts >38 graden of luchtwegproblematiek

Coronavirus beleid hygiene

PMC Skagerrak volgt de richtlijnen vanuit het RIVM en KNGF inzake te hanteren  hygiënemaatregelen:

 • geen handen schudden;
 • waar mogelijk handhaven van de anderhalve meter afstand;
 • na iedere behandeling handen wassen;
 • gebruik van papieren zakdoekjes die direct na gebruik worden weggegooid;
 • niezen en/of hoesten in de elleboog.

Naast deze algemene maatregelen hebben wij een aangescherpt beleid bepaald, geldend op alle praktijklocaties van PMC Skagerrak:

Fysiotherapeuten:

 • tussen 2 behandelingen in desinfectie/schoonmaak met desinfectant (beschikbaar in elke behandelruimte) van behandelbank, bureau, deurkruk, stoel, gebruikte voetenrollen en kussens, eventueel gebruikt oefenmateriaal of andere apparatuur;
 • nadrukkelijk toezien op schoonmaak van oefenapparatuur na gebruik door patiënten (patiënten zullen ook worden geïnstrueerd om de door hen gebruikte apparatuur zelf schoon te maken);
 • behandelbanken gebruiken zonder gebruik te maken van hoeslakens/dekjes. Patiënten kunnen eventueel een zelf meegebrachte handdoek gebruiken.

Praktijkassistente:

Minimaal 3x per dag (08.30 uur / 10.30 uur / 12.30 uur) desinfectie/schoonmaak met desinfectant van deurkrukken, toiletruimte(n), balie, en wachtruimte.

Coronavirus beleid toegang patiënten praktijklocaties

Patiënten worden verzocht telefonisch contact op te nemen met de praktijk indien er  sprake is van recent contact met een persoon met verschijnselen van coronavirusinfectie, verkoudheidsproblemen (niezen, keelpijn, loopneus, hoesten), koorts >38 graden of luchtwegproblematiek. In dit geval zal de afspraak in overleg worden verplaatst naar een later tijdstip, waarop de patiënt minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Coronavirus beleid behandeling kwetsbare patiënten

Voor behandeling van kwetsbare patiënten kan in overleg met fysiotherapeut en huisarts worden besloten dat de behandeling aan huis zal plaatsvinden.

 

Tevens verwijzen wij naar het addendum huisreglement i.v.m. Coronavirus (bijlage 1.4.6a)  op deze website.

 

 

Neem een kijkje in onze plus praktijk!