Fysiotherapie

Vakgebieden

Gecombineerde Leefstijlinterventie CooL

Algemene fysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie

Manuele therapie

Manuele lymfdrainage Oedeemtherapie

Oncorevalidatie

Medisch verantwoord bewegen

Psycho-somatische fysiotherapie

Sport fysiotherapie

Nieuwe heup/knie

Patiënt tevredenheidsonderzoek

Informatie ervaringsonderzoek

U heeft een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst van Qualiview. U bent hiervoor benaderd, omdat u onlangs een behandeling heeft gehad, of binnenkort heeft. Uw zorgverlener wil graag weten hoe u de behandeling heeft ervaren (klantervaringsonderzoek) of hoe uw zorgtraject vordert (behandelresultaten onderzoek). Zo kan de behandelaar zijn zorgverlening voor u optimaliseren. Deelname is dus zeer relevant en wordt op prijs gesteld.

Uw zorgverlener heeft u uitgenodigd om deel te nemen aan zijn klantervaringsonderzoek. In dit onderzoek meten wij uw ervaring met de geleverde zorg door de praktijk en desbetreffende zorgverlener. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan de praktijk zijn zorgverlening beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. De praktijk krijgt inzicht in verbeterpunten, ziet de algemene score en ziet per thema de score en waar verbeterpunten liggen.

Het invullen van de patiëntervaringsenquête duurt slechts enkele minuten. Als u klaar bent, verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op ‘verzenden’ te klikken. Alle data wordt anoniem verzameld en komen geanonimiseerd bij de betreffende zorgorganisatie terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben dan ook geen invloed op het zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem; bij ons en bij uw behandelaar. Wij geloven namelijk dat dit de beste manier is om eerlijke feedback te krijgen.

Deelname is niet verplicht, maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.

Uw zorgverlener gebruikt Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat wij aan alle privacy-eisen voldoen.

Op basis van de antwoorden die u heeft gegeven, onderzoekt de zorgverlener of en waar hij zaken kan verbeteren. Welke aspecten vinden cliënten en patiënten belangrijk? Welke zaken gaan goed en welke kunnen beter? Zo verbeteren wij de zorg voor u en de generatie na u.

“Met uw mening verbeteren we de zorg”

Keuze-informatie

Patiënten(-organisaties) willen kwaliteit van zorg en daarmee de beste zorg voor u als consument inzichtelijk hebben. Net als zorgaanbieders, overheid en verzekeraars. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Om dit inzichtelijk te maken, verzamelt en beheert Qualizorg B.V. – moederorganisatie van Qualiview – verschillende kwaliteitsindicatoren in de zorg. Zo willen wij de kwaliteit van zorg inzichtelijk maken. Ten eerste voor de patiënt, zodat u met de juiste informatie kan kiezen uit de beste zorg die beschikbaar is. En daarnaast voor iedereen die gebaat is bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie.

Actueel inzicht in uitkomsten en ervaringen van andere patiënten biedt de consument relevante keuze-informatie. Wij verzamelen, verwerken en beheren op een veilige manier de ervaringen van ruim 1.000.000 patiënten. Het kan dus zijn dat u via uw zorgaanbieder door Qualiview benaderd bent om een ervaringen vragenlijst in te vullen. Deze informatie geeft actueel verbeterinzicht aan uw zorgverlener en vormt de basis voor voorlichting naar andere consumenten, bijvoorbeeld via vergelijkingssites. Initiatieven als Praktijk in de buurt, Zorgkaart NederlandKies voor je zorg en KiesBeter.nl zijn gebaat bij onafhankelijke kwaliteitsinformatie over de zorg. Qualiview levert hiervoor informatie. En samen met alle andere partijen in Nederland zorgen wij er zo voor dat u keuzevrijheid heeft.

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de geanonimiseerde resultaten gebruikt worden voor o.a.:

  • het leveren van (beleids)informatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders
  • het opstellen van keuze ondersteunende informatie voor consumenten
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van uw zorgverzekeraar

“De stem van de patiënt is relevant om samen de zorg te verbeteren”

Samenwerkings-verband FysioZorg Haarlemmermeer

Samenwerking met andere fysiotherapeuten, huisartsen, dietisten, etc. vinden wij van groot belang voor het leveren van optimale zorg aan onze patiënten. Het Paramedisch Centrum Skagerrak is mede daarom lid van  FysioZorg Haarlemmermeer (FZ H), een georganiseerd samenwerkingsverband van verschillende fysiotherapeuten in de regio. Onze collega Arjan Smit is penningmeester in het bestuur van dit samenwerkingsverband.

Fysiozorg Haarlemmermeer is ontstaan vanuit een groep van 5 fysiotherapiepraktijken die geloofden in regionale samenwerking om samen sterk te staan.
Samen met Zorggroep Haarlemmermeer (de samenwerking van de huisartsen en Gezondheidscentra) zorgt FZ H ervoor dat u kwalitatief goede zorg krijgt op het gebied van o.a. COPD, CVRM en Diabetes.

Meer informatie over deze samenwerking en de aangesloten praktijken is te vinden op de website:

www.fysiozorghaarlemmermeer.nl

Zorg en Zekerheid
A-praktijk

Zorg en Zekerheid stelt aan alle gecontracteerde fysiotherapiepraktijken kwaliteitseisen.
Een aantal fysiotherapiepraktijken in de regio gaat net een stapje verder in het belang van de patiënt en kwaliteit van de zorg. Zorg en Zekerheid erkent deze extra kwaliteit en kent deze praktijken het label A-praktijk toe.
Het PMC Skagerrak is er trots op al jaren in deze hoogste categorie van Zorg en Zekerheid te zitten.

HKZ

Het Paramedisch Centrum Skagerrak is al sinds 2010 voor fysiotherapie HKZ-gecertificeerd. Wij zijn hier trots op en lichten graag toe wat dit betekent voor u.

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-certificaat kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

“Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen”.

De eigen processen van de organisatie zijn het uitgangspunt. Om het HKZ Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. De HKZ-normen hebben betrekking op zowel de kwaliteit van het zorgproces als op de organisatorische kwaliteit. Ze stellen eisen aan het primaire proces: intake/indicatie, de uitvoering van de diensten en evaluatie/nazorg. Daarnaast moeten ook de ondersteunende processen, zoals personeelsbeleid, diensten door derden, etc. aan specifieke eisen voldoen.

Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod.

Het HKZ-Keurmerk wordt breed erkend als dé basisgarantie voor kwaliteit in zorg en welzijn.

Meer informatie over HKZ kunt u nalezen op de website
www.hkz.nl

Het certificaat van de praktijk kunt u hier inzien:

2023-11-14 tot 2025-11-01 HKZ Fysiotherapie Paramedisch Centrum Skagerrak (PDF)

Het certificaat van de praktijk kunt u hier inzien:

2023-11-14 tot 2025-11-01 HKZ Fysiotherapie Paramedisch Centrum Skagerrak (PDF)

PMC-Skagerrak
fysio@pmc-skagerrak.nl
tel: 023-5622449
Skagerrak 330 2133 DX Hoofddorp

Site ontworpen en ontwikkeld door Iris van der Veen