Fysiotherapie

Oncorevalidatie

Oncorevalidatie bij het Paramedisch Centrum Skagerrak

Introductie

Al meer dan 30 jaar is “Paramedisch Centrum Skagerrak” een begrip in Hoofddorp. Van een praktijk op het Skagerrak uitgegroeid tot drie locaties met in totaal negen fysiotherapeuten en een administratief medewerkster. Het PMC Skagerrak beschikt over meerdere specialisaties binnen de fysiotherapie, te weten:

Het programma:

Chemotherapie gaat vaak gepaard met verminderde fysieke fitheid en spierkracht, en een toename in vermoeidheid. Steeds meer onderzoeken geven aan dat lichamelijke beweging tijdens chemotherapie kan bijdragen aan het verminderen of reduceren van deze problemen. Dit wordt inmiddels ook erkend door zorgverzekeraars.

Al geruime tijd is een dependance van het PMC Skagerrak gevestigd binnen Jeroen Maas Sports Company, waar de fysiotherapeuten beschikking hebben over een eigen behandelruimte. Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten van de sportschool, om u zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Het programma bestaat uit twee keer per week trainen, gedurende de chemotherapie, radiotherapie en vervolg daarop. Dit onder begeleiding van erkende en gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Bij de aanvang wordt de conditie bepaald, zodat er een programma op maat kan worden opgesteld. In het individuele trainingsprogramma, waarin stapsgewijs wordt opgebouwd, zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • conditieopbouw met fitnessapparatuur ( bijv. fietsen, loopband, roeien, grondoefeningen);
  • ontspanningsoefeningen;
  • opbouwen van kracht met fitnessapparatuur, maar ook oefeningen in de vrije ruimte;
  • zo nodig oefeningen die thuis gedaan kunnen worden.

Tussentijds en aan het einde van het programma wordt de conditie opnieuw gemeten en wordt het effect van de training bepaald.

Oncorevalidatie

Kanker is een ernstige ziekte en de gevolgen ervan zijn meestal niet gering. Dankzij verbeterde diagnostiek en behandelingen neemt de overlevingskans steeds verder toe. Door intensieve behandeling krijgen patiënten en ex-patiënten vaak te maken met langdurige en soms blijvende gevolgen van hun ziekte, zoals bijvoorbeeld: vermoeidheid, gebrek aan levenslust, zich psychisch en lichamelijk niet goed voelen. Door deze aspecten en door de toegenomen aandacht voor de kwaliteit van leven, neemt het belang van nazorg en begeleiding toe. Deze begeleiding kan tijdens en na het beëindigen van het oncologische behandeltraject plaatsvinden.

De laatste jaren is het PMC Skagerrak zich meer gaan specialiseren op de training en behandeling van kankerpatiënten. Om patiënten te helpen werd oncorevalidatie toegepast binnen het programma Medisch Verantwoord Bewegen (zie voor meer informatie de website www.pmc-skagerrak.nl ). De training is een combinatie van lichaamstraining en het mentaal weerbaarder maken. Oncorevalidatie is erkend door “Motion, fysiotherapie en preventie”. Deze organisatie heeft in samenwerking met het VUmc en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis een oefenprogramma ontwikkeld voor kankerpatiënten.

Vergoeding van oncorevalidatie

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan worden de trainingen waarschijnlijk vergoed. Hoeveel wordt vergoed, is afhankelijk van uw aanvullende pakket. Raadpleeg in ieder geval de polisvoorwaarden van uw verzekering, of kijk op www.defysiotherapeut.com voor details. PMC Skagerrak heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Wij kunnen altijd met u de verzekering raadplegen en kijken naar de mogelijkheden.

 

Afspraak maken

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met één van onze fysiotherapeuten door te bellen met het PMC Skagerrak op nummer: 023-5622449, of direct met locatie de Hoofdvaart op nummer 023-5572479. Een email sturen is ook mogelijk naar Skagerrak@hetnet.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.pmc-skagerrak.nl

PMC-Skagerrak
fysio@pmc-skagerrak.nl
tel: 023-5622449
Skagerrak 330 2133 DX Hoofddorp

Site ontworpen en ontwikkeld door Iris van der Veen