Fysiotherapie

Sport fysiotherapie

Sportfysiotherapie richt zich heel specifiek op het behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van sportende of bewegende mensen. Aan de ene kant richt de therapeutische zorg zich preventief op het behoud en de bevordering van de gezondheid door sporten en bewegen en gaat aandacht uit naar het voorkomen en herhalingen voorkomen van blessures. Aan de andere kant houdt de sporttherapeut zich bezig met het behandelen van blessures die met name gericht zijn op het weer gaan sporten of bewegen.

De meerwaarde van sportfysiotherapie boven de reguliere therapie is gelegen in de specifieke kennis over sportgerelateerde aandoeningen, de balans tussen belasting en belastbaarheid en sporten met een chronische aandoening.

Daarnaast richt sportfysiotherapie zich ook op revalidatie na operaties.

PMC-Skagerrak
fysio@pmc-skagerrak.nl
tel: 023-5622449
Skagerrak 330 2133 DX Hoofddorp

Site ontworpen en ontwikkeld door Iris van der Veen